Przejdź do danych tabeliPrzejdź do menuPrzejdź do wyszukiwaniaWykaz skrótów
STATYSTYKA-24.pl | Obliczenia statystyczne on-line | Statystyka do prac dyplomowych
 Zamów obliczenia statystyczne
Statystyka-24.pl na Facebook
My na Twitterze
Reklama na naszej stronie


Table data

  Analiza statystyczna i opracowanie wyników badań własnych

   

Proponowane obliczenia statystyczne

 
MINIMUM STANDARD STATYSTYKA-24
Wersja oblicze? statystycznych MINIMUM Wersja oblicze? statystycznych STANDARD Wersja oblicze? statystycznych STATYSTYKA-24

 

Statystyki opisowe:
3 dni robocze,
Cena: 99,00 z?

 

 

wi?cej

 

Pe?na statystyka:
3 dni robocze,
Cena: 150,00 z?

 

 

wi?cej

 

 

Statystyki + interpretacja:
24 godziny,
Cena: 200,00 z?

 

 

wi?cej

 

 

 
 

  Ró?norodno?? stosowanych metod oblicze? statystycznych

 

 

statystyka dla studentów

 

 

 

 

Oferowane Obliczenia Statystyczne i inne usugi:

Wpisywanie wyników badań własnych z dostarczonych do nas ankiet/testów badawczych oraz wyliczanie odpowiednich statystyk

Wykonywanie podstawowych obliczeń statystycznych (statystyki opisowe: liczności, średnia, mediana, wariancja, odchylenie standardowe) oraz tworzenie wykresów na podstawie statystycznych obliczeń

Przeprowadzanie analizy statystycznej przy użyciu - w zależności od wymogów metodologicznych badania -  statystyk paramentrycznych lub statystyk nieparametrycznych.

Badanie statystycznych zależności i związków korelacyjnych przy użyciu specjalistycznych metod statystycznych

Analiza statystyczna zebranych danych metodą analizy wariancji (ANOVA, MANOVA), ich statystyczna interpretacja przy użyciu zaawansowanych statystyk

   

 

 
 

  Raporty, obja?nienia, pomoc i wsparcie w trakcie procesu oblicze? statystycznych

 

statystyka on-line

 

 

 

 

 

 

 

Proces oblicze? statystycznych ko?czy si? sporz?dzeniem raportu statystycznego z bada?, który w zale?no?ci od wybranego Pakietu Oblicze? Statystycznych mo?e zawiera? równi? interpretacj? statystyczn? wykonanych oblicze?.

 

Przygotowanie atrakcyjnej wizualizacji oblicze? statystycznych: tabel statystycznych i wykresów statystycznych gotowych do zamieszczenia w docelowej pracy w rozdziale po?wieconym obliczeniom statystycznym.

 

Klarowny i przyst?pny opis zastosowanych metod statystycznych, zarówno w wersji gotowej notki do zamieszczenia w  pracy dyplomowej jak i obszernych wyja?nie? dotycz?cych ka?dej z metod statystycznej zastosowanej w trakcie analizy statystycznej i wykonanych w tym zakresie oblicze? statystycznych.

 

Wsparcie metodologiczne oraz techniczne równie? po wykonaniu zlecenia - obja?nienie wykorzystanych metod statystycznych, zastosowanych technik statystycznych oraz u?ytej metodologii statystycznej.

   

 

 
 

  Wygodny panel zarz?dzania danymi

obliczenia statystyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel zarz?dzania danymi pozwala na:

 

Sk?adania zlece? oblicze? statystycznych on-line.

 

Bie??c? obserwacj? prowadzonej analizy staytstycznej.

 

Prosty sposób przekazania bazy danych z wynikami bada? w?asnych.

 

Odbiór ko?cowego raportu oraz mo?liwo?? ka?dorazowego wgl?du w wyniki ko?cowe bada?.

 

Przyjazny sposób regulowania p?atno?ci on-line.

 

Mozliwo?? logowania za po?rednictwem Facebooka.

   

 

 
Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
Więcej informacji o plikach cookies                Zgadzam się


Copyright by arnold basinski ® 2008-2013            
Regulamin - Polityka prywatnosci - Partnerzy - Mapa strony -
STATYSTYKA-24.pl | Obliczenia statystyczne on-line | Statystyka do prac dyplomowych

Analiza statystyczna, Statystyczne obliczenia, Statystyka, Statystyka - korelacja, Statystyka - Regresja, Statystyka - ANOVA, Statystyka - MANOWA, Statysty - katabele krzyżowe, Statystyka - Statystyczne Testy Parametryczne, Statystyka - Statystyczne Testy Nieparametryczne, Szybka Statystyka, Statystyka w 24 godziny, Pilne obliczenia Statystyczne, Statystyka - Obliczenia dla Studentów, Statystyka do Prac Magisterskich, Statystyka do Prac Dyplomowych Potrzebujesz obliczeń Statystycznych - zadzwoń, Statystyka - Obliczenia w 24 godziny, Statystyka - Przeliczymy twoje wyniki badań, Statystyka - online, Statystyka - SPSS, Statystyka - EXCEl, Statystyka - R, Statystyka - Szybkie obliczenia statystyczne, Statystyka - SPSS24.pl, Statystyka - tanie obliczenia, Statystyka - szybkie statystyki, Statystyka - rzetelne obliczenia statystyczne


www.statystyka-24.pl